PARADOX INTERACTIVE AB

PDX OMXSTO
PDX
PARADOX INTERACTIVE AB OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

PDX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för PARADOX INTERACTIVE AB

Totala tillgångar för PDX gällande Q3 21 uppgår till 2.36B, 4.97% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 10.78% under Q3 21 till 818.61M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share