POLYPLANK AB
POLY OMXSTO

POLY
POLYPLANK AB OMXSTO
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för POLYPLANK AB

Totala tillgångar för POLY gällande Q1 21 uppgår till 22.63M, 9.80% lägre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 4.50% under Q1 21 till 18.8M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share