LINAS AGRO GROUP
LNA1L OMXVSE

LNA1L
LINAS AGRO GROUP OMXVSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för LINAS AGRO GROUP

Totala tillgångar för LNA1L gällande Q3 21 uppgår till 458.51M, 2.66% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 5.15% under Q3 21 till 269.25M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share