Accor SA Ltd

ACCYYOTC
ACCYY
Accor SA LtdOTC
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ACCYY fundamenta

Nuvarande finansiella ställning för Accor SA Ltd

Den här finansiella rapporten sammanfattar ACCYYs tillgångar – vad de äger, deras skulder – vad de är skyldiga till andra samt eget kapital – skillnaden mellan de två tidigare.

Totala tillgångar
Totala skulder
Valuta: USD
Totala tillgångarÅrlig tillväxt
Totala skulderÅrlig tillväxt
Totalt kapitalÅrlig tillväxt
Totala skulder och eget aktiekapital
Total skuld
Nettoskuld
Bokfört värde per aktie