AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY

AJA SET
AJA
AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AJA financial statements

Financial summary of AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för AJA är 2.671B.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde