CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

CK.R SET
CK.R
CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CK.R financial statements

En djupgående snabbgranskning av CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTINGs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

CK.R free cash flow for Q4 21 is -1.58B THB. For 2021, CK.R free cash flow was -1.43B THB and operating cash flow was -775.86M THB.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde