ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ICHI SET
ICHI
ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ICHI financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

Totala tillgångar för ICHI gällande Q2 21 uppgår till 6.98B, 5.08% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 11.47% under Q2 21 till 1.06B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share