KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING

KSL.R SET
KSL.R
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

KSL.R financial statements

Nuvarande finansiella ställning för KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING

Totala tillgångar för KSL.R gällande Q3 21 uppgår till 43.90B, 3.69% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 6.82% under Q3 21 till 23.95B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share