MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY

MINT SET
MINT
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MINT financial statements

Nuvarande finansiella ställning för MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY

Totala tillgångar för MINT gällande Q2 21 uppgår till 362.63B, 2.73% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 4.26% under Q2 21 till 329.09B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share