T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
T.R SET

T.R
T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING

Totala tillgångar för T.R gällande Q2 21 uppgår till 278.46M, 3.58% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 17.80% under Q2 21 till 135.26M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share