SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING

VIH.R SET
VIH.R
SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

VIH.R financial statements

An in-depth look to SRIVICHAIVEJVIVAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING operating, investing, and financing activities

VIH.R free cash flow for Q3 21 is -53.03M THB. For 2020, VIH.R free cash flow was 96.36M THB and operating cash flow was 326.02M THB.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde