WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY

WGE SET
WGE
WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WGE financial statements

Nuvarande finansiella ställning för WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY

Totala tillgångar för WGE gällande Q2 21 uppgår till 1.19B, 13.68% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 35.80% under Q2 21 till 552.93M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share