WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
WGE SET

WGE
WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY SET
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WGE financial statements

An in-depth look to WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY operating, investing, and financing activities

WGE fritt kassaflöde för Q2 21 är 79.71M. Gällande 2020, WGE var fritt kassaflöde -83.66M och kassaflödet var -51.27M.

TTM
Likvida medel från drift
Överskott från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av likviditetsflöde, summa
Fritt kassaflöde