ShareToken

SHRUSDBITTREX
SHRUSD
ShareTokenBITTREX
 
Inga transaktioner
Börsvärde
FD börsvärde
Handelsvolym 24 t.
Cirkulationsmängd
Maxtillgång
Börsvärde
FD börsvärde
Handelsvolym 24 t.
Cirkulationsmängd
Maxtillgång

Teknisk analys för SHRUSD

Din sammanfattning av den tekniska analysen för ShareToken

Denna mätare visar en teknisk analys i realtid för den valda tidsramen. Sammanfattningen av ShareToken är baserad på de mest populära tekniska indikatorerna, såsom glidande medelvärden, oscillatorer och pivoter. Lär dig mer.