GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION

600759 SSE
600759
GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION SSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

600759 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för GEO-JADE PETROLEUM CORPORATION

Totala tillgångar för 600759 gällande Q2 21 uppgår till 14.24B, 0.32% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.79% under Q2 21 till 8.67B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share