CENTER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

603098 SSE
603098
CENTER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED SSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

603098 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CENTER INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

Totala tillgångar för 603098 gällande Q3 21 uppgår till 5.04B, 1.55% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 3.17% under Q3 21 till 2.3B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share