JENOPTIK AG NAMENS-AKTIEN O.N

JEN SWB
JEN
JENOPTIK AG NAMENS-AKTIEN O.N SWB
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JEN financial statements

An in-depth look to JENOPTIK AG NAMENS-AKTIEN O.N operating, investing, and financing activities

JEN fritt kassaflöde för Q2 21 är -4.98M. Gällande 2020, JEN var fritt kassaflöde 60.1M och kassaflödet var 86.59M.

TTM
Likvida medel från drift
Överskott från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringslikviditetsflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av likviditetsflöde, summa
Fritt kassaflöde