GUIZHOU TAIYONG-CH

002927 SZSE
002927
GUIZHOU TAIYONG-CH SZSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

002927 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för GUIZHOU TAIYONG-CH

Totala tillgångar för 002927 gällande Q2 21 uppgår till 1.27B, 2.43% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.37% under Q2 21 till 312.68M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share