UMM AL-QURA CEMENT CO
3005 TADAWUL

3005
UMM AL-QURA CEMENT CO TADAWUL
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för UMM AL-QURA CEMENT CO

Totala tillgångar för 3005 gällande Q1 21 uppgår till 1.31B, 3.57% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 2.61% under Q1 21 till 562.13M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share