AZRIELI GROUP
AZRG TASE

AZRG
AZRIELI GROUP TASE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för AZRIELI GROUP

Totala tillgångar för AZRG gällande Q1 21 uppgår till 35.19B, 0.19% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 1.34% under Q1 21 till 17.22B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share