KAFRIT
KAFR TASE

KAFR
KAFRIT TASE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för KAFRIT

Totala tillgångar för KAFR gällande Q2 21 uppgår till 768.74M, 10.34% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 19.16% under Q2 21 till 382.54M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share