Det Totala Marknadsvärdet för Krypto, $ TOTAL

TOTALCRYPTOCAP
TOTAL
Det Totala Marknadsvärdet för Krypto, $CRYPTOCAP
 
Inga transaktioner
Börsvärde
FD börsvärde
Handelsvolym 24 t.
Cirkulationsmängd
Max supply
Börsvärde
FD börsvärde
Handelsvolym 24 t.
Cirkulationsmängd
Max supply

Profil

En förberedd handlare definieras av sin förmåga att se ett större sammanhang av en marknad. Det gäller även för kryptohandlare – om du håller med har vi förberett ett diagram som låter dig se hela kryptomarknaden ur ett fågelperspektiv. Det visar det totala kryptomarknadsvärdet, som TradingView beräknar genom att addera de 125 största myntens marknadsvärden, som i sin tur är antalet mynt multiplicerat med deras nuvarande pris. Ett växande marknadsvärde kan indikera investerarnas intresse och deras positiva värdering av det aktuella marknadsläget. För dig kan det vara en bra indikator på i vilken riktning vinden blåser och om digitala mynt är ett bra investeringsverktyg.