UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO LTD 3441

3441TPEX
3441
UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO LTDTPEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Electronic Technology
Bransch: Electronic Components
SANNO Co., Ltd. är ett företag som huvudsakligen sysslar med precisa pressbearbetningar och gjuttillverkning för kontakter, växlar och andra elektroniska komponenter, samt ytbehandling av ädelmetaller. Bolaget är verksamt i två affärssegment. Precision Press Processing-segmentet är engagerat i design och tillverkning av formar, pressbehandling av pressmaterial, samt tillverkning av gjutna bultar. Segmentet för ytbehandlingsbehandling är förlovat i höghastighetsbeläggningsprocessen för guldbeläggning, beläggningsprocessen för legering av palladiumnickel och kontinuerlig guldbeläggningsprocess för gjutpressprodukter, såsom kontakter, växlar och integrerade kretsuttag (IC). Per den 31 juli 2012 hade bolaget tre dotterbolag.