LUNGTEH 6753

6753TPEX
6753
LUNGTEHTPEX
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Durables
Bransch: Recreational Products
Sharp Corporation är engagerat i tillverkning och försäljning av telekommunikationsutrustning, elektrisk och elektronisk applikationsutrustning och elektroniska komponenter. Bolaget verkar genom fem segment: Konsumentelektronik, energilösningar, affärslösningar, elektroniska komponenter och enheter och bildskärmar. Consumer Electronics-segmentet erbjuder produkter, inklusive LCD-TV-skärmar, LCD-inspelare, mobiltelefoner, tabletter, elektroniska ordböcker, miniräknare och mikrovågsugnar. Segmentet Energy Solutions erbjuder solceller och batterier. Segmentet Business Solutions erbjuder produkter, som inkluderar elektroniska kassaregister, informationsdisplayer och ultraljudsrengörare. Segmentet Elektroniska komponenter och enheter erbjuder produkter, inklusive kameramoduler och mikroprocessorer. Segmentet Display Devices erbjuder produkter, som inkluderar amorfa kisel-LCD-moduler och Indium gallium zinkoxid (IGZO) LCD-moduler