CRG HOLDINGS CO LTD
7041 TSE

7041
CRG HOLDINGS CO LTD TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för CRG HOLDINGS CO LTD

Totala tillgångar för 7041 gällande Q2 21 uppgår till 4.83B, 6.62% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 14.29% under Q2 21 till 2.21B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share