CRG HOLDINGS CO LTD
7041 TSE

7041
CRG HOLDINGS CO LTD TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

CRG HOLDINGS CO LTD key financial stats and ratios

7041 P/S-tal är 0.15. Företaget har en EV/EBITDA-ratio på 3.39. Under 2020 sysselsattes 429.00 anställda.

Nuvarande
Nyckeltal
Summa innestående stamaktier
Float shares outstanding
Number of employees
Number of shareholders
Valuation ratios
Price to earnings ratio
Price to sales ratio
Price to cash flow ratio
Price to book ratio
Enterprise value
Enterprise value to EBITDA ratio
Profitability ratios
Return on assets %
Return on equity %
Return on invested capital %
Gross margin %
Operating margin %
EBITDA margin %
Net margin %
Liquidity ratios
Quick ratio
Current ratio
Inventory turnover
Asset turnover
Solvency ratios
Debt to assets ratio
Debt to equity ratio
Long term debt to total assets ratio