SIIX CORP

7613 TSE
7613
SIIX CORP TSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

7613 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SIIX CORP

Totala tillgångar för 7613 gällande Q2 21 uppgår till 149.64B, 0.07% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 1.29% under Q2 21 till 87.04B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share