PIGEON CORP
7956 TSE

7956
PIGEON CORP TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of PIGEON CORP with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för 7956 är 376.852B. Företagets EPS TTM är 81.76, effektiva avkastning är 2.35%, och P/E-tal är 37.24. Nästa rapoortdatum för PIGEON CORP är August 5, förväntningar är 25.00.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde