PIGEON CORP

7956 TSE
7956
PIGEON CORP TSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

7956 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för PIGEON CORP

Totala tillgångar för 7956 gällande Q3 21 uppgår till 93.13B, 4.14% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 6.95% under Q3 21 till 19.89B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share