ENBRIDGE INC 4% CUM RED PFD SER J CAD25

ENB.PR.U TSX
ENB.PR.U
ENBRIDGE INC 4% CUM RED PFD SER J CAD25 TSX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ENB.PR.U financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ENBRIDGE INC 4% CUM RED PFD SER J CAD25

Totala tillgångar för ENB.PR.U gällande Q3 21 uppgår till 129.68B, 0.09% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.72% under Q3 21 till 78.72B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share