HAIVISION SYSTEMS INC

HAI TSX
HAI
HAIVISION SYSTEMS INC TSX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

HAI financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för HAIVISION SYSTEMS INC

Totala tillgångar för HAI gällande Q3 21 uppgår till 99.36M, 4.90% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 6.60% under Q3 21 till 28.5M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share