1911 GOLD CORPORATION

AUMB TSXV
AUMB
1911 GOLD CORPORATION TSXV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AUMB financial statements

Nuvarande finansiella ställning för 1911 GOLD CORPORATION

Totala tillgångar för AUMB gällande Q2 21 uppgår till 41.41M, 1.36% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 12.61% under Q2 21 till 4.64M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share