GOOD NATURED PRODUCTS INC

GDNP TSXV
GDNP
GOOD NATURED PRODUCTS INC TSXV
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GDNP financial statements

En djupgående snabbgranskning av GOOD NATURED PRODUCTS INCs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

GDNP free cash flow for Q4 21 is -3.32M CAD. For 2021, GDNP free cash flow was -17.93M CAD and operating cash flow was -13.66M CAD.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde