NORTH AMERICAN NICKEL INC

NAN TSXV
NAN
NORTH AMERICAN NICKEL INC TSXV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NAN financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för NORTH AMERICAN NICKEL INC

Totala tillgångar för NAN gällande Q3 21 uppgår till 41.30M, 0.45% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.97% under Q3 21 till 622k.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share