WEALTH MINERALS LTD

WML TSXV
WML
WEALTH MINERALS LTD TSXV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WML financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för WEALTH MINERALS LTD

Totala tillgångar för WML gällande Q2 21 uppgår till 43.20M, 11.87% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 34.34% under Q2 21 till 3.05M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share