SAMPO CORP

1604 TWSE
1604
SAMPO CORP TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

1604 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SAMPO CORP

Totala tillgångar för 1604 gällande Q3 21 uppgår till 13.70B, 2.30% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 3.22% under Q3 21 till 4.95B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share