SUNREX TECHNOLOGY

2387 TWSE
2387
SUNREX TECHNOLOGY TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

2387 financial statements

Nuvarande finansiella ställning för SUNREX TECHNOLOGY

Totala tillgångar för 2387 gällande Q2 21 uppgår till 21.52B, 0.19% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 2.73% under Q2 21 till 12.59B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share