SUNREX TECHNOLOGY

2387 TWSE
2387
SUNREX TECHNOLOGY TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

2387 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SUNREX TECHNOLOGY

Totala tillgångar för 2387 gällande Q3 21 uppgår till 21.51B, 0.05% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 0.88% under Q3 21 till 12.7B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share