TEST RESEARCH INC

3030 TWSE
3030
TEST RESEARCH INC TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

3030 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för TEST RESEARCH INC

Totala tillgångar för 3030 gällande Q3 21 uppgår till 7.85B, 6.17% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 1.13% under Q3 21 till 2.01B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share