EDOM TECHNOLOGY CO

3048 TWSE
3048
EDOM TECHNOLOGY CO TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

3048 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för EDOM TECHNOLOGY CO

Totala tillgångar för 3048 gällande Q3 21 uppgår till 23.88B, 12.27% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 15.85% under Q3 21 till 19.89B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share