HIWIN MIKROSYSTEM CORP

4576 TWSE
4576
HIWIN MIKROSYSTEM CORP TWSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

4576 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Producenttillverkning
Bransch: Industrimaskiner
D Western Therapeutics Institute, Inc är ett Japan-baserat företag som bedriver forskning och utveckling av nya läkemedel. Företaget genererar intäkter från licensiering av sina utvecklade läkemedel till andra företag. Per den 31 december 2012 inkluderade bolagets läkemedelsrörledning antitrombotiskt läkemedel K-134, terapeutiskt medel K-115 för glaukom och anticancerläkemedel HMN-214. Deras nyutvecklade produkter inkluderar nya antitrombotiska läkemedel och signaltransduktionshämmare, bland annat terapeutiskt medel för högt blodtryck, skyddande medel för nerver, terapeutiskt medel för åderförkalkning, ögonläkemedel och anticancerläkemedel. Bolaget utvecklar också nya föreningar för läkemedelskandidater med fokus på proteinkinashämmare.

Breaking news