FUSHENG PRECISION CO LTD 6670

6670TWSE
6670
FUSHENG PRECISION CO LTDTWSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Durables
Bransch: Recreational Products
MCJ Co., Ltd. är ett Japanbaserat företag som huvudsakligen är verksamt inom persondatorns (PC) -relaterade företag, allmänna underhållningsföretag och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Bolaget är verksamt i tre affärssegment. PC-segmentet är engagerat i tillverkning och försäljning av datorer och bildskärmar samt inköp och grossist av datorer, kringutrustning och PC-delar. Segmentet General Entertainment är engagerat i drift av kompositkaféer under varumärket aprecio. Det IKT-relaterade segmentet är engagerat i försäljning av klädrelaterade produkter. Per den 31 mars 2015 hade bolaget 15 konsoliderade dotterbolag.