GodDamnSki

Tänkbart scenario för Ethereum

Lång
BITMEX:ETHUSD   ETHUSD Icke-uppsägbart terminskontrakt
Efter en kraftig utveckling mot både BTC och USD möter ETH en viktig trendlinje som tidigare bjudit på motstånd vid flertalet tillfällen. Ser det som sannolikt att trendlinjen kommer att respekteras vid ett första test för att troligtvis sedan brytas med kraft. En pullback är enligt mig sannolik, möjligen för att testa ifall det tidigare motståndet samt "golden pocket" kan agera tak samt trampolin för att sedan bryta till uppsidan och testa ATH i slutet av september. Tror att ATH nivån är en nivå där mycket vinsthemtagning kommer att göras och en första större korrektion kommer att äga rum innan vi kan notera nya ATH nivåer.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.