Användaravtal, policier och ansvarhetsfrisägelser

Av att använda TradingView godkänner du följande användarvillkor. Om du inte godkänner, använd inte TradingView.

 1. Ändringar i användaravtalet
  Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst. Om du fortsätter att använda TradingView efter att vi har skickat in ändringar i dessa användarvillkor, innebär det att du godkänner de nya villkoren.
 2. Förändringar på TradingView
  Vi kan avsluta eller ändra en eller flera av TradingViews tjänster eller funktioner när som helst utan att meddelade detta i förväg.
 3. Ägarskap av information; Licens att använda tradingview; omfördelning av data
  Om inte annat anges är alla rättigheter, titel och intresse för och till TradingView och all information som görs tillgänglig via TradingView eller dess tjänster, på alla språk, format och media över hela världen, inklusive alla upphovsrätter och varumärken därtill, är Tradingviews, dess dotterbolag eller dess data leverantörers egendom.
  Alla rättigheter, titlar och intressen i och till alla data eller annan information som tillhandahålls av Interactive Data (IDCO) och all sådan information / uppgifter som tillhandahålls av Interactive Data (IDCO) via TradingView eller dess tjänster på alla språk, format och media över hela världen, inklusive alla upphovsrätt och varumärken däri, tillhör Interactive Data (IDCO), dess dotterbolag eller dess data leverantörer (i förekommande fall).
  Du får inte använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamling och utvinningsverktyg på innehållet, använda någon del av TradingView eller innehåll, licenser, tilldela, överföra, sälja, låna eller på annat sätt distribuera innehållet utan vårt skriftliga samtycke. Du får inte kringgå några mekanismer som ingår i innehållet för att förhindra obehörig reproduktion eller distribution av innehållet. För ytterligare information om kommersiella och partnerskapsförfrågningar med TradingView, se Kontakt sida .
  För att lyda valutaregleringar och för att förhindra obehörig åtkomst kan ditt konto endast användas på en enhet i taget.

  Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt föregående punkt, godkänner du att inte sälja någon av tjänsterna eller materialen på något sätt eller för något ändamål utan skriftligt samtycke från TradingView och / eller dataleverantörerna. Dessutom får du inte, utan skriftligt samtycke från TradingView och de relevanta dataleverantörerna, kopiera någon av programvarorna eller dokumentationen som kan tillhandahållas, elektroniskt eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till översättning, dekompilering, demontering eller skapande av derivatverk.
 4. Tillkännagivande
  TradingView ger alla användare av tradingview.com och alla andra tillgängliga versioner av webbplatsen möjlighet att använda snapshots av TradingView-diagram i analys, pressmeddelanden, böcker, artiklar, blogginlägg och andra publikationer, samt använda TradingView i utbildningssessioner, visa TradingView-diagram under videonsändningar, inklusive översikter, nyheter, analyser och på annat sätt använda eller marknadsföra TradingView-diagram eller produkter från TradingView-webbplatsen under förutsättning att TradingView tillskrivning är tydligt och synligt hela tiden när sådana produkter används.
  Tillskrivningen ska innefatta vilket som helst hänvisande till och en hänvisning till TradingView, inklusive men inte begränsat till de som beskrivs häri.
  Användning av TradingView-diagram under video eller andra kampanjer där TradingView-tillskrivning inte är synlig måste innehålla en beskrivning av den produkt som används där. Till exempel: "Diagramplattform som används för denna analys tillhandahålls av TradingView", eller helt enkelt "Diagram av TradingView", bör teckensnittstypen inte vara lägre än 10 PT = 13PX = 3,4mm.
  Du kan använda kamera-knappen i nedre verktygsfältet i diagrammet för att direkt skapa en bildfil i ditt aktuella diagram. TradingView tar automatiskt en ögonblicksbild med alla nödvändiga attribut och ger en länk där du kan visa ditt diagram, ladda ner det eller dela det. Användning av några TradingView-produkter utanför TradingView-webbplatsen utan en korrekt tilldelning av TradingView är inte tillåtet. Användare som inte följer tillskrivningsregeln här kan bli permanent avstängda och andra rättsliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa överensstämmelse, inklusive men inte begränsat till upphörande varningar, domstolsordningar, förelägganden, böter, skadeståndsskyddet och så vidare.
 5. Tredjepartssidor och reklam
  TradingView kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vissa av dessa webbplatser kan innehålla material som är invändiga, olagliga eller felaktiga. Du samtycker till att TradingView inte hålls ansvarigt för någon handelsverksamhet eller annan verksamhet som uppträder på andra webbplatser du får genom länkar på TradingView. Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet och stöder inte innehållet eller tjänsterna som erbjuds av dessa andra webbplatser. Alla affärer som du har med annonsörer som finns på TradingView är mellan dig och annonsören och du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för eventuella förluster eller krav som du kan ha mot en annonsör.
  Obehörig värvning på TradingView är strängt förbjuden och kan leda till påföljder, inklusive men inte begränsat till tillfälliga eller permanenta avstängningar mot kontot som uppträtt olovligt, och eventuella lämpliga och tillgängliga rättsliga åtgärder för monetära och andra skadestånd.
 6. Ansvarsfrisägelse angående innehåll
  TradingView kan inte och representerar eller garanterar inte att någon av de uppgifter som finns tillgängliga via tjänsterna eller på TradingView är korrekt, tillförlitlig, aktuell, fullständig eller lämplig för dina behov. Olika uppgifter som är tillgängliga via tjänsterna eller på TradingView kan erhållas speciellt av TradingView från professionella företag eller organisationer, såsom utbyten, nyhetsleverantörer, marknadsdataleverantörer och andra innehållsleverantörer (t.ex. Cboe BZX och eventuellt andra etablerade finansiella börser som New York Börsen, NASDAQ, New York Mercantile Exchange och Dow Jones), som ses att vara källor till tillförlitlig information (gemensamt "Data leverantörerna"). På grund av olika faktorer - inklusive möjligheten till mänskligt och mekaniskt fel - är noggrannhet, fullständighet, aktualitet, resultat som erhållits från användningen och korrekt sekvensering av information som är tillgänglig via tjänster och webbplats inte och kan inte garanteras av TradingView.
 7. Ansvarsfrisägelse betfräffande beslut för investeringar och börshandel
  Beslut om att köpa, sälja, inneha eller handla värdepapper, råvaror och andra investeringar innebär risk och görs bäst på tips och råd från kvalificerade finansmän. All handel med värdepapper eller andra investeringar innebär risk för väsentliga förluster. Utövandet av Day Trading innebär särskilt höga risker och kan leda till att du förlorar stora summor pengar. Innan du använder något handelsprogram, bör du kontakta en kvalificerad professionell finansman. Tänk noga på om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av ditt ekonomiska tillstånd och förmåga att bära finansiella risker. Under inga omständigheter ska vi vara ansvariga för eventuella förluster eller skador som du eller någon annan drar på sig till följd av någon handels- eller investeringsaktivitet som du eller någon annan engagerar sig i baserat på information eller material som du mottar via TradingView eller våra tjänster.
 8. Ansvarsavskrivning avseende hypotetiska resultat
  Hypotetiska resultat har många medföljande begränsningar, av vilka några nämns nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar de som visas. Faktum är att det ofta finns skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och faktiska resultat som uppnås efter ett visst handelsstrategi.
  En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterklokhet. Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller följa en viss handelsstrategi trots tanke på handelsförluster viktiga punkter, vilket också kan påverka handelsresultatet negativt. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaden i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och alla kan negativt påverka verkliga handelsresultat.
 9. Ansvarfrisägelse för utbildningsdelen
  All information och innehåll på www.tradingview.com/edu/ bör ses på endbasrt i utbildande syfte.
  Inget innehåll som publiceras på www.tradingview.com/edu/ utgör en rekommendation att en viss säkerhet, värdepappersportfölj, transaktions- eller investeringsstrategi är lämplig för investeringar för en viss person. Ingen av informationsleverantörerna eller deras dotterbolag kommer att ge dig personligen råd om typen, potentialen, värdet eller lämpligheten för en viss säkerhet, värdepappersportfölj, transaktion, investeringsstrategi eller annan sak.
 10. Registrerade användare
  Vissa tjänster, till exempel att spara diagram, publicera dem eller möjlighet att kommentera publicerade diagram, är endast tillgängliga för registrerade användare på TradingView-webbplatsen och kräver att du loggar in med ett användarnamn och lösenord för att använda dem. Om du registrerar dig som en användare ("Prenumerant") av någon av funktionerna i TradingView, kan du under registreringsprocessen bli uppmanad att klicka på "Registrera nu", "Skicka" eller liknande knapp. Om du klickar på en sådan knapp kommer du vidare att bekräfta att ditt avtal är lagligt bunden av dessa användarvillkor.
  Med tanke på din användning av TradingView-webbplatsen, representerar du att du är laglig ålder för att teckna ett bindande avtal och inte är en person som hindras från att använda TradingView's tjänster enligt lagarna i USA eller annan tillämplig jurisdiktion. Du samtycker också till att (a) tillhandahålla korrekt, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv som påpekats av TradingViews registreringsformulär ("Registreringsdata") och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera registreringsdata för att hålla det korrekt, aktuellt och komplett. Om du lämnar information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, eller att TradingView har rimliga skäl att misstänka att sådan information är osannolik, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har TradingView rätt att avbryta eller säga upp ditt konto och vägra något och all nuvarande eller framtida användning av TradingView's tjänster (eller någon del därav).
 11. Icke-professionell prenumerantstatus
  Som leverantör av officiella realtidsmarknadsdata från börser (t.ex. Nasdaq) för slutanvändare, är vi skyldiga att identifiera den icke-professionella statusen för alla abonnenter. Genom att beställa en abonnemang för marknadsdata på TradingView (förutom följande abonnemang: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) bekräftar du följande:
  1. Du använder börsdata endast för personligt bruk, inte för ditt företag eller någon annan enhet.
  2. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos Securities Exchange Commission (SEC) eller Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
  3. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos värdepappersbyråer, värdepappersutbytare, föreningar eller tillsynsorgan i något land.
  4. Du utför inga funktioner som liknar dem som kräver att en person registrerar eller kvalificerar sig hos SEC, CFTC, andra värdepappersbyråer, värdepappersutbytare eller föreningar eller tillsynsorgan eller någon råvaru- eller terminskontraktsmarknad eller förening eller tillsynsorgan.
  5. Du är inte engarerad som en investeringsrådgivare (som den här termen definieras i avsnitt 202 (a) (11) i Investment Advisors Act från 1940) eller kapitalförvaltare och du är inte engagerad för att ge investeringsrådgivning till enskilda personer eller enheter .
  6. Du prenumererar inte på tjänster i din egenskap som huvudansvarig, tjänsteman, partner, anställd eller agent för något företag eller på någon annan persons räkning.
  7. Du använder ditt eget kapital, inte tillhandahållet av någon annan person eller enhet i ditt handelssätt.
  8. Du utför inte handel till förmån för ett bolag, partnerskap eller annan enhet.
  9. Du har inte ingått något avtal om att dela vinsten i din handelsverksamhet eller få ersättning för din handelsverksamhet.
  10. Du får inte kontorsutrymme och utrustning eller andra förmåner i utbyte mot din handel eller som ekonomisk konsult till någon person, företag eller affärsenhet.
 12. Tillgång och säkerhet
  Du accepterar ansvaret för sekretess och användning av användarnamn och e-postadress som du kan registrera för din tillgång till och användning av tjänsterna. Du är ansvarig för att du håller konfidentialiteten för lösenordet och kontot och är fullt ansvarigt för alla aktiviteter som uppstår under ditt lösenord eller konto. Du godkänner (a) omedelbart att meddela TradingView om obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten, och (b) se till att du loggar ut ditt konto i slutet av varje session. TradingView kan inte och kommer inte att vara ansvarig för eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av din bristande säkerhet.
 13. Betalning och uppsägning av tjänster
  1. Genom att beställa någon prenumeration på www.tradingview.com (inklusive en gratis provperiod) bekräftar du att du har läst och godkänt våra användarvillkor och du tillåter att TradingView automatiskt debiterar ditt bankkort eller PayPal-konto enligt den faktureringsperiod som du valt manuellt.
  2. Each user can try our paid plans for 30 days free of charge. If you don’t cancel your trial before it ends, you’ll automatically continue on a paid monthly plan after the trial. We do not offer refunds for automatic payments after the trial period, even if the subscription is cancelled on the same day as the payment has gone through. Canceling trial period disables access to all paid tools and features.
  3. Tjänsten debiteras i förskott varje månad, årligen eller 2 år. Det kommer inte att finnas några återbetalningar eller krediter för delad månad av service eller återbetalningar i månader oanvända med ett öppet användarkonto.
  4. All fakturering är återkommande, vilket innebär att du fortsätter att bli fakturerad tills du avbryter din prenumeration. Du är ensam ansvarig för att du avbryter din TradingView-prenumeration på rätt sätt. En e-postförfrågan eller supportförfrågan som begär att din prenumeration avbryts anses inte som annulering. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att besöka faktureringsdelen på sidan Profilinställningar.
  5. Om du avbryter tjänsten innan din aktuella inbetalningsperiod slutar förbli din prenumeration aktiv till nästa förfallodatum. Efter förfallodagen, om ingen betalning mottas, kommer din prenumeration att avslutas.
  6. Vi erbjuder inte återbetalningar för initiala betalningar. Om du beställer Tjänsten för första gången, kontrollera att beställningen är korrekt innan betalningen görs.
  7. Vi erbjuder inte återbetalningar för återkommande månatliga betalningar. Om du har fakturerats automatisk för månatlig förnyelse av tjänsten kan du avbryta abonnemanget för att undvika nästkommande månads fakturering.
  8. Vi erbjuder inte återbetalningar för utbildnings produkter. Om du köper produkten är det ditt ensama ansvar att se till att ordern är korrekt innan betalningen görs.
  9. Vi erbjuder återbetalningar för återkommande årliga och 2-åriga betalningar på begäran. Om du har fakturerats för automatisk årlig och 2 årig förnyelse av tjänsten har du 7 kalenderdagar (efter betalningen gjordes) för att kontakta vårt supportteam . Om du inte gör det förutsätter TradingView att förnyelse av tjänsten förväntas och betalningen kommer inte att återbetalas.
  10. Våra moderatorer är officiella TradeView-representanter med behörighet att varna eller förbjuda användare (inklusive dem som har betalt abonnemang) när de inte följer husreglerna . Vi erbjuder inte återbetalningar om du är bannad från att publicera innehåll och interagera med andra eftersom din betalade prenumeration och alla dess data och / eller funktioner fortfarande är tillgängliga under ett sådant förbud.
 14. Feedback till TradingView
  Genom att skicka in ideer, förslag, dokument och / eller förslag till TradingView via sin kontakt eller feedback webbsidor, bekräftar och godkänner du att: (a) dina bidrag inte innehåller konfidentiell eller proprietär information, (b) TradingView är inte skyldig att ge sekretess, uttryckligen eller underförstått, med avseende på Bidrag; (c) TradingView ska ha rätt att använda eller avslöja (eller välja att inte använda eller avslöja) sådana bidrag till något syfte, på något sätt, i alla media över hela världen. (d) TradingView kan ha något som liknar de bidrag som redan är under övervägande eller under utveckling. (e) dina bidrag blir automatiskt tillhörighet för TradingView utan någon skyldighet från TradingView till dig; och (f) du har inte rätt till någon ersättning eller återbetalning av något slag från TradingView under några omständigheter.
 15. Ersättning
  Du samtycker till att hålla TradingView och dess dotterbolag, affiliates, tjänstemän, agenter, anställda, samarbetspartners och licensgivare skadeslösa och hålla inskränkningar från någon rätt eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av innehåll som du skickar in, posta, överföra, modifiera eller på annat sätt göra tillgängligt via TradingViews tjänster, din användning av TradingViews tjänster, din anslutning till TradingViews tjänster, din överträdelse av användarvillkoren eller ditt brott mot någon annan persons rättigheter.
 16. Avbrytande
  Vi avslutar inte TradingView-konton och / eller eventuella associerade publicerade idéer på kundens efterfrågan. Vi tror att när ett konto har skapats frivilligt eller ett diagram publicerats, blir det en del av den gemensamma handelskunskapen och borde fortsätta på så sätt. Denna policy hindrar användarna från att hålla bara sina bästa idéer offentligt, så att alla är ärliga med sig själva och ger andra förtroende för det offentliga ryktet.
  Du godkänner att TradingView utan dröjsmål kan säga upp, begränsa din tillgång till eller avbryta ditt TradingView-konto, någon tillhörande e-postadress och tillgång till TradingView Services. Orsak för sådan uppsägning, begränsning av tillgång eller upphävande ska inbegripa, men inte begränsas till, (a) överträdelser eller överträdelser av användarvillkoren eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) framställningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter, (c) upphörande eller materialändring till TradingViews tjänster (eller någon del därav), (d) oväntade tekniska eller säkerhetsproblem eller problem, (e) förlängda perioder med inaktivitet, (f) och / eller engagemang från dig i bedräglig eller olaglig verksamhet . Vidare godkänner du att alla uppsägningar, begränsningar av tillgång och uppskov med anledning av orsaken ska göras i TradingViews eget gottfinnande och att TradingView inte är ansvariga för dig eller någon tredje part för eventuella uppsägningar av ditt konto, någon tillhörande e-postadress eller tillgång till TradingViews tjänster.
 17. E-post
  Genom att skapa ett konto hos TradingView, samtycker du till att TradingView kan använda din e-postadress för att skicka dig marknadsföringsmaterial, servicerelaterade meddelanden, viktiga informationsmeddelanden, specialerbjudanden etc. Du kan avregistrera från detta genom att klicka på länken som anges i e-postmeddelandena.
 18. Ordningsregler
  Genom att skapa och använda ett konto på TradingView bekräftar du att du har läst och godkänner våra Ordningsregler .
SV Svenska
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Aktiediagramsbibliotek Funktionsförfrågan Blogg & nyheter Frågor och svar Hjälp & Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Mina kölappar Kontakta supporten Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut