markofswe

Potentiell Omvänd Huvud & Skuldra Formation på Matic

BYBIT:MATICUSDT   MATICUSDT Perpetual Contract
Matic har formats en omvänd huvud skuldra formation på 1 timmes ramen med ett tekniskt target på runt $1.57 - ca 4 % från nuvarande pris. Det tekniska target ligger väldigt nära fib 1.618 golden ration. Volymen är inte jätte övertygande så kan mycket väl vara en fake out, så om man vill ta denna trade kan man vänta med att priset kommer över $1.51 med mera övertygelse än vad nuvarande price action visar. Tittar man på den synliga intervallen så kan man se att det är som mest motstånd upp till ca $1.51.

Tittar man på vecko ramen har priset som det ser ut nu hitta stöd vid en trendlinje, 50 EMA och Ichimoku molnet. Om Matic lyckas ta sig över EMA ribbon runt $1.70 är det ett styrkebesked, annars kan vi möjligt se lägre nivåer närmaste veckorna.


Är inte jätte övertygad om att BTC och crypto har bottnat, vi behöver se mer volymer komma in så jag skulle köra en rätt tight stopp loss på denna trade för chansen finns att vi hackar runt ett tag på botten innan vi får någon sorts klarhet.Trade stängt: Stopp nått

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.