Utbildning och forskning

Tradingpsykologi

Tradingpsykologi avser traders sinnesstämmning när de är aktiva på finansmarknaderna och hur det påverkar deras handelsbeslut. Denna psykologiska sida av handel är ofta förbisedd. En sund sinnestillstånd innebär att en trader utför sin plan konsekvent, är uppmärksam på de risker som är inblandade, inte hindras av känslor, tar lika ansvar för vinster och förluster och är realistiskt i sin handel i allmänhet. Dålig handelspsykologi är en av de främsta anledningarna till atttraders misslyckas.
 
Tecken på god psykologi inkluderar att inte vara känslomässigt knuten till individuella affärer, som inte påverkas av prestationsångest, med inriktning på resultat över ett större antal affärer och inte handla med stora positioner som är för stora för att hantera. Goda psykologiska traders engagerar sig inte i hämndhandel, gör inte gissningar och fokuserar istället på självförbättring utan att sabotera sina resultat. De är ärliga om sina vinster och förluster, håller sig ansvariga och förstår hur man hanterar rädsla och girighet. Båda kan vara destruktiva känslor och flera tekniker finns för att styra dem.