Förutsägelser och analys

Three Drives

Three Drives-mönstret skapades ursprungligen av Robert Prechter. Det används inte ofta i trading, eftersom det är sällsynt att upptäcka och betydligt mindre vanligt än andra harmoniska mönster. Det består av symmetriska prisrörelser med identiska Fibonacci projektioner i en 5-vågstruktur. Three Drives-mönstret definieras av tre distinkta, i följd och symmetriska enheter till en topp eller botten där varje enhet fullbordas vid 1,13, 1,27 eller 1,618. Symmetri i både pris och tid är av avgörande betydelse. Det är viktigt att inte tvinga in mönstret i diagrammet. Om det inte är ett riktigt mönster är det bästa beslutet att inte handla.
 
En vändpunkt kommer sannolikt att inträffa vid slutförandet av den tredje enheten. Försiktiga handlare söker ytterligare bekräftelse på att priset vänder. Mål kan ställas efter handlarens gottfinnande men sträcker sig normalt utöver den sista återgången. Om mönstret misslyckas kan detta peka på en stark fortsättning i den tidigare dominerande riktningen. Three Drives-mönstret kan vara antingen hausse eller baisse. TradingView har ett smart ritverktyg som gör det möjligt för användare att visuellt identifiera detta prismönster på ett diagram.