ReutersReuters

Analyst Group: Analyst Group kommenterar EcoRubs Q3-rapport

EcoRub publicerade den 25:e november 2022 bolagets delårsrapport för Q3-22.

Läs Analyst Groups rapportkommentar här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.

Läs mer om Analyst Group

Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på EcoRub. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Join for free to get the full story
News unlock banner