ReutersReuters

Penser Access: Q3-rapport - Talkpool

I stort oförändrad omsättning

Talkpool redovisar en omsättning för Q3 om EUR 5,8 m (5,8 m) motsvarande en tillväxt om 0,6%. Talkpool redovisade god utveckling i Tyskland och Pakistan, men omsättningen belastades enligt bolaget av det globala ekonomiska läget. Inom IoT-försäljningen såg bolaget viss belastning givet en osäker situation för fastighetsbolagen.

Fortsatt fokus på minskad skuldsättning

Talkpool redovisar EBITDA om ca EUR 0 m (0,4 m) och EBIT om ca EUR -0,1 m (0,3 m). Under kvartalet meddelade bolaget att den tidigare annonserade Pakistan-transaktionen för tillfället inte drivits igenom, och att Talkpool därmed inte erhållit försäljningslikviden. I oktober meddelade Talkpool försäljningen av verksamheten i Nederländerna, som realiseras för en total likvid som uppskattas till EUR 1,1 m. Likviden ska användas till rörelsekapital samt för att reducera skuldsättningen.

Justerar estimat för transaktioner

Vi justerar våra prognoser för att reflektera försäljningen av verksamheten i Nederländerna som meddelades i oktober. Vi bedömer dock att det frigjorda kapitalet kan nyttjas för att förbättra den finansiella situationen, och gör vissa justeringar av prognosen för skuldsättningen. Vi gör inga justeringar i dagsläget för att reflektera potentiellt minskat ägande i Nordic Proptech. Vi bibehåller våra värderingsmultiplar, men våra estimatjusteringar medför att nytt motiverat värde om 9-10 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 25-11-2022 kl. 11:02: https://docs.penser.se/a/3339/TALK20221125.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner