ReutersReuters

Penser Access: Nytt omsättningsrekord - Corline Biomedical

Rapportkommentar

Corline presenterade under fredagen sin Q3-rapport. Nettoomsättningen kom in på 7,0 mkr (1,0), vilket motsvarar en tillväxt om >600% y/y. Utvecklingen är klart imponerande och vi tror på ytterligare tillväxt framöver. Den höga omsättningen under kvartalet medförde ett positivt rörelseresultat (EBIT) på 2,0 mkr (-2,1), vilket fortsatt indikerar att den medicintekniska delen av verksamheten är kassaflödespositiv. Kassan i slutet av kvartalet var på cirka 29 mkr.

Fas II-studie stundar

Under föregående vecka meddelade Corline att Storbritanniens hälsovårdsmyndighet MHRA godkänt ansökan att starta en fas II-studie med Renaparin för patienter som genomgår en njurtransplantation. Totalt kommer 80 patienter att ingå i studien, där 40 kommer att få Renaparin och 40 kommer att få placebo. Bolaget har själva ännu inte guidat för någon tidslinje för studien. Vår bästa gissning är att en första interimutläsning kan komma att ske under H2 2023, givet att patientrekryteringen startar tidigt nästa år.

Höjer motiverat värde något

Vi ser fortsatt en mycket bra långsiktig uppsida i aktien och bedömer att delårsrapporter + nya avtal med kunder kommer att vara de viktigaste händelserna för aktien framöver. Vårt nya motiverade värde är 31–33 kronor per aktie (29–31).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-11-2022 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/3342/CLBIO20221128.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Join for free to get the full story
News unlock banner